Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Unieke eigen ‘aardigheden’

Ik droom van een samenleving die naar de mens kijkt. De ander zien als uniek. Ik droom van een gezondheidszorg die heeft nagedacht en handelt in wat die ander werkelijk nodig heeft, wenst of vraagt. Die luistert en in staat is hierop in te spelen, zonder ‘ge-ja-maar’ en te kijken naar die ander en die ander ‘echt’ ziet met al zijn of haar 'eigen - aardigheden'.

Verbazen

Ik heb een marketing management achtergrond en ik wil mij iedere dag verbazen en geloven in gelijkwaardigheid en partnerschap. Ik geloof dat als service en dienstverlening hoog in het vaandel staan wij in staat zijn nieuwe inzichten en kansen te creëeren.

Hierover schrijf en spreek ik. Over het ‘fundamenteel anders denken, kijken, durven maar belangrijker het anders doen’! Ik deel mijn persoonlijke verhalen en die van anderen die mij inspireren. Alleen zo starten unieke processen die verandering brengen in Zorg & Welzijn. Ondernemend en klantgericht werken? Dat lukt niet van de één op de andere dag, dat doe je met elkaar!

Spreker nodig, bel me.

 

Onderwerpen waar ik over spreek, of gevraagd wordt om over te spreken ....

Ondernemen, passie en kostendekkend werken

Ondernemen met passie

Jazeker de nieuwe WMO 2015 is een feit! Zorg en welzijn organisaties zullen aan de slag moeten om meer ondernemend en klantgerichter te gaan werken. Reden, zij worden net als veel meer bedrijven in Nederland afgerekend op hun resultaat.

Kritische houding & reflecteren

Een spagaat, totaal anders en nieuw om te organiseren en werken op resultaat binnen zorg en welzijn organisaties. De focus van hen lag veel meer op het ondersteunen en verzorgen van ouderen of mensen met een beperking, verzorgd wonen, hulp thuis, intensieve verpleging. Na de introductie van de Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) was deze nieuwe manier niet alleen een middel om zorg te financieren maar ook om klantgericht werken te stimuleren en het aanbod gericht werken en denken te veranderen door de klant centraal te zetten met eigen regie. Dat vraagt om een kritische houding en te reflecteren op welke wijze waarop de dienstverlening vorm en inhoud krijgt.

… dat lukt niet van de één op de andere dag, dat doe je met elkaar!

Het meer ondernemend gaan werken, dat betekent nieuwe mogelijkheden aanboren om de eigen markt te vergroten. Het ondernemend gaan werken betekent een cultuuromslag waarbij het perspectief wisselt van aanbodgericht naar vraaggericht werken en dat lukt niet van de één op de andere dag. Het realiseren van een toegevoegde waarde in de ogen van de klanten en een goede prijs/kwaliteit verhouding, waarvoor de klanten – extra- willen betalen, wordt veel belangrijker, met als resultaat 100% blije klanten, die zich verbinden aan uw dienst of organisatie.

Dit is niet alleen een kwestie van woorden, maar veel meer van een fundamenteel andere wijze van kijken, denken, durven maar vooral ook: doen!

Zie ik jou 'echt' ?

Iedereen verschillend

Iedereen is verschillend, ik zeg ‘gelukkig’ niet allemaal hetzelfde, ieder een keuze en eigen regie.
In organisaties, zoals de gezondheidszorg,  komen verschillende mensen elkaar tegen en ontmoeten elkaar om verschillende redenen. Honderden zo niet duizenden mensen komen zo dagelijks met elkaar in aanraking. Door eenzaamheid, een vraag, een klacht, of een probleem.

Serieus en uniek

En allemaal, óók u, wil serieus genomen worden en gezien worden, als mens. Iedereen, welke functie u ook heeft is en blijft mens. En mensen onder elkaar willen weten wat die ander hier doet, wat die ander heeft. Zij willen hun verhaal kwijt kunnen en willen dat er ‘echt’ geluisterd wordt. Dat zij in hun waarde kunnen blijven en genomen worden zoals zij zijn. Als u dat kunt, en de emotie van die andere mens weet te raken, dan willen zij bij u blijven, omdat u hen in hun waarde laat, dat zij kunnen zijn wie zij zijn.

Moeilijk

Soms vinden professionals in de gezondheidszorg het moeilijk om de andere mens te zien als uniek, met eigen keuze en regie, eigen identiteit, misschien wel met vergelijkbare vragen, situaties, klachten of problemen, maar wel uniek. In witte jassen gestoken, steekt u uw neus in de map, het dossier, het leven van die andere mens en lezen uw ogen de tekst en zijn niet gericht op die ander. Zijn we nog wel in staat om ‘echt’ te kijken naar de ander en niet in te vullen of te denken voor die ander en te achterhalen wat de ander 'echt' wenst? Of zijn wij instituut geworden en is het veilig om ons daar achter te verschuilen, veilig, zelf niet kwetsbaar? Is dat passend, zien wij die ander?
Zullen we dat morgen eens ‘echt’ doen? ‘Echt’ naar die ander kijken en aangeven dat je de ander ziet? Ik zie je……

Beter voor u, beter voor de organisatie, nog beter voor de klanten!

Burgers en Professionals eigen kracht en regie?

Burgers en Professionals eigen kracht en regie?

In de beleidsplannen rondom de transitie van AWBZ naar WMO staan begrippen als eigen regie en eigen kracht burgers. Professionals in zorg en welzijn moeten cliënten, klanten, burgers helpen hun eigen kracht en netwerk aan te spreken en deze te gebruiken.
In dit verhaal staan niet alleen de regels van de organisatie of de wensen van de gemeente centraal maar ook de professionele bagage van de professional zelf, staat centraal in dit verhaal. De professional heeft ruimte nodig om zelfstandig te kunnen beslissen, werken en handelen.
Er wordt ook van de professional verwacht dat ze ondernemend zijn, out-reachend werken, in ketens kunnen samenwerken en hier soms de regie in nemen. Dat zij samenwerken en weten wie wat precies doet en dat vraagt om fine-tuning van vele zaken. Kortom, de professionals moeten weten wanneer zit ik op mijn handen en wanneer steek ik mijn handen uit de mouwen.

Achter over leunen

Krijgen de professionals wel de ruimte om zelf te beslissen hoe zij de kennis en ervaring kunnen inzetten? Hoe gaan de leidinggevenden en managers hiermee om? Kunnen managers achterover leunen en de professionals helpen ontdekken wat ze zelf kunnen doen, of wat ze anders kunnen doen?
Inderdaad, soms een spagaat. Meebewegen is dus cruciaal voor zowel de burger met zijn netwerk, de professional met zijn klant en de manager met de professional.

OMA blijft thuis

Toch zijn er managers en leidinggevenden die denken hetzelfde te kunnen doen als dat zij altijd al hebben gedaan. Dat gaat wrikken. Het is een fundamenteel andere manier van denken, kijken, durven en belangrijk ook doen. Het is essentieel om in deze situatie te kijken naar de kracht van de professional.
Het is een soort van OMA thuis laten in deze; eigen Opvattingen, Meningen en Advies niet geven! Het is de kunst om de juiste vragen te stellen. De burger aan zijn netwerk, de professional aan zijn klant en de manager aan de medewerker. Dan wordt het mogelijk dat eigen kracht en eigen regie naar voren komt en men zelf met initiatieven blijft komen en blijft nemen.

Spagaat

Lastig en inderdaad soms een spagaat, heel begrijpelijk. Toch is het essentieel dat iedereen kan blijven doen waar die goed in is en in zijn eigen kracht blijft staan of wordt gezet en dit verder kan blijven ontwikkelen.

...dat lukt niet van de één op de andere dag, dat doe je met elkaar en heb je de inzet en overtuiging van iedereen nodig!