Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 21 november 2019

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 21 november 2019

Vrijwilligers van de Toekomst

Vrijwilligerswerk biedt kansen!
De pragmatische burger en daarmee ook ‘de nieuwe vrijwilliger’ is in opkomst. Overal stappen vrijwilligers naar voren om hun omgeving te verbeteren. Burgers zorgen zelf meer en meer voor een krachtige wijk. Individuele acties die mee bouwen aan de maatschappij. Vrije burgers met de wil om verantwoordelijkheid te nemen. In 2060 is de verwachting dat ongeveer de helft van alle burgers de pragmatische burgerschapsstijl hebben. Deze burgers willen zichzelf ontplooien, ook samen met anderen binnen organisaties. Mensen die betekenis vinden in vrijwilligerswerk, succesvol zijn, waar talent werkelijk betekenis in vrijwilligerswerk.
Tussen de manier waarop voornamelijk de jongere generaties in het leven staan en de vragen vanuit de maatschappij zit een gat. Ik hoorde laatst een mooi verhaal. Een meisje op de middelbare school werd gevraagd wat zij later wilde worden. Ze begon hard te lachen en antwoordde ‘Waarom moet ik iets worden? Ik ben toch al iemand?” Ze wil een werkomgeving die aansluit bij haar eigenheid, haar uniciteit. Dat is wezenlijk anders en eigenlijk zo normaal. Anno nu willen mensen hun unieke talent inzetten op een plek die daarbij aansluit. Sluiten wij hier voldoende op aan? Is betekenis wellicht de nieuwe status?

Een nieuwe manier van denken, kijken en doen!

Het vergt een nieuwe manier van kijken en een flinke dosis creativiteit en de bereidheid om mee te bewegen. Kunnen wij meebewegen in onze organisaties en in ons vak als vrijwilligerscoördinator? We hebben mensen nodig die zich individueel vrij voelen, en toch onderdeel willen zijn van een groter wij. En we hebben vrijwilligers nodig die zich opstellen als individu. Dit ben ik, hier is mijn talent, ik wil me graag verbinden aan een idee, aan een wij, om iets moois tot stand te brengen. Vrijwilligers van de Toekomst? Of zijn ze er al?

Programma

Vrijwilliger van de Toekomst

Programma
Het Platform Welzijn Nieuwe Stijl ontvangt op 21 november a.s. drie inspirerende mensen:
 Johan Groen, Bestuurder van Zorggroep Crabbehoff
”De levenswijsheid van oudere mensen meemaken en een betekenisvolle relatie met ze aangaan: daar heb ik ontzettend veel plezier in en dat boeit me nog elke dag.”
In de laatste jaren is verpleeghuiszorg buiten de muren tot ontwikkeling gekomen. De wens van burgers nu is om zo lang mogelijk prettig en veilig thuis te kunnen blijven wonen met comfort en diensten. Als we het met elkaar anders leren inrichten, meer rondom deze wens, wordt dan de (werk)dag en (jo)uw leven de moeite waard? En wat kunnen Teams van de Buurt bestaande uit studenten, vrijwilligers en professionals hieraan bijdragen. Vrijwilligers van de Toekomst, of zijn ze er al?

 Clémence Ross-van Dorp, Bestuurder Agora, Landelijke aanjager respijtzorg, voormalig staatssecretaris van het ministerie van VWS 2002-2007
”Laten zien wat er al is en wat al werkt, zodat niemand zich meer kan verschuilen achter ‘het kan niet’. Ik wil creatief denken in oplossingen, hiervoor is kennis, een open mind, daadkracht en lef nodig.”
Clémence Ross-van Dorp, landelijke aanjager van respijtzorg (aangesteld door Hugo de Jonge VWS), zet zich in om deze vorm van tijdelijke vervangende zorg te verbeteren en breder beschikbaar te maken voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van respijtzorg en ervaren soms drempels om de zorg uit handen te geven. In co-creatie een goed en gevarieerd aanbod van respijtzorg  ontwikkelen (lokaal en regionaal) die aansluit bij de thuissituatie. Als het maar een adempauze geeft aan de mantelzorger. Teams van de Buurt spelen hierin al een rol. Zijn zij één van de creatieve oplossingen die hier nu al aan bijdragen?

 Annemieke Biemond, Voorzitter AGORA, Landelijke Beroepsvereniging Vrijwilligerswerk Nederland, partner van AdSysCo en Pro-Feel
”Professionaliseer de rol coördinator van vrijwilligers!”  
AGORA staat voor het serieus nemen van het coördinatorschap als beroep. Alleen daarmee kan het potentieel aan vrijwilligers optimaal worden ingezet en gewaarborgd. Een goede ondersteuning van de professionele coördinator, die zich dikwijls als eenling staande moet houden binnen organisaties waar vaak prioriteiten anders liggen, is noodzakelijk. Annemieke Biemond is in het kader van Waardigheid en trots geïnterviewd over de rol van vrijwilligers en de rol van coördinatoren hierin. Zij neemt ons mee hoe de beroepsvereniging de ‘Vrijwilliger van de Toekomst’ ziet en hoe de coördinatoren vrijwilligerswerk Nederland en organisaties zaken ‘anders’ moeten en kunnen organiseren om hierop te kunnen anticiperen. 

Na de sprekers en de koffie worden we meegenomen door Marja Verrips projectmedewerker Zorgcentra De Betuwe hoe in Teams van de Buurt en Teams van het Huis de 'nieuwe' vrijwilligers participeert. Daarna gaan we interactief aan de slag waarbij de 4 V's Vinden, Verbinden, Versterken en Verrassen de 4 actielijnen uit de toekomstagenda Informele zorg leidend zijn.

Inschrijven

Datum, tijd en locatie

Donderdag 21 november 2019 | Om 09.00 staat de koffie en thee voor u klaar, progamma start om 09.30 uur. Programma duurt tot 13.30 uur inclusief een heerlijke Natuurlijk Gruun lunch. |  Natuurlijk Gruun, het Appelcafé , waar proeven en beleven letterlijk centraal staan, Zuiveling 1 te Ommeren.

Route

Het openbaar vervoer naar Ommeren is niet echt goed. Wij inventariseren hoeveel mensen met het openbaar vervoer komen. Wij kunnen vanaf station Tiel wat voor jullie betekenen. Om dat goed te kunnen regelen horen we graag vóór 9 november a.s. of we een alternatief moeten inzetten vanaf Tiel naar Ommeren. 

Aantal deelnemers

Minimaal 20 deelnemers, maximaal 80 deelnemers

Nieuwe tijden door in-te-zoomen op kansen in de markt, met een nieuwe mentliteit & producten. Dus iedereen die wil vernieuwen en innoveren in het sociaal domein in de zorg-, welzijn en gehandicaptensector is welkom op het Platform Welzijn Nieuwe Stijl.

Kosten

Kosten € 70,00 (incl. BTW) per persoon. Als partner van de beroepsvereniging AGORA geven wij een cadeautje weg. Leden betalen vanwege het 30 jarig jubileum € 35,- (incl. BTW) per persoon. Geef dit door als u zich aanmeld. De factuur wordt per email door Pro-Feel verzonden.

Aanmelden

Aanmelden kan, mail naar  platfomwelzijnnieuwestijl@pro-feel.nl     

Heeft u nog vragen? Bel dan met 06 139 39 844. We spreken elkaar op 21 november 2019. Tot dan...

Partners Platform Welzijn Nieuwe Stijl 21 november 2019

In willekeurige volgorde;

Johan Groen, Bestuurder Zorggroep Crabbehoff

"De levenswijsheid van oudere mensen meemaken en een betekenisvolle relatie met ze aangaan, daar heb ik ontzettend veel plezier in en dat boeit me nog elke dag".

Clémence Ross-van Dorp, Bestuurder Agora, Landelijke aanjager respijtzorg, voormalig staatssecretaris van het miisterie van VWS 2002-2007.

"Laten zien wat er al isen wat al werkt, zodat niemand zich meer kan verschuilen achter 'het kan niet'. Ik wil creatief denken in oplossingen, hiervoor is kennis, een open mind, daadkracht en lef nodig".

Annemieke Biemond, Voorzitter AGORA Landelijke beroepsvereniging coördinatoren vrijwilligers, partner van AdSysCo en Pro-Feel, ambassadeur van de Innovatie Carrousel

"Professionaliseer de rol coördinator van vrijwilligers!"

Marja Verrips, Projectmedewerker Zorgcentra De Betuwe, Teams van de Buurt en Teams van het Huis, ambassadeur van de Innovatie Carrousel

"Wie het weet mag het zeggen, een uitspraak vanuit Rijnlands werken en denken ook belangrijk in het werken in de Teams van de Buurt en Teams vanhet Huis, door professionals, leerlingen en de 'nieuwe' vrijwilligers". 

AdSysCo & Pro-Feel; beide dragen bij aan een toekomstbestendige, leefbare en sociale samenleving waaraan iedereen kan mee doen, eenzaamheid en isoloment wordt voorkomen en vrijwillige burgerinitiatieven worden ondersteund, met een zelfstandige burger in regie. Het concept Teams van de Buurt wordt door hen vanuit de Innovatie Carrousel verder in Nederland aangejaagd en met partners uitgerold.                                    

Contact