Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Welzijn kostendekkend

30-09-2012

Platform Welzijn Nieuwe Stijl op Congres Kleinschalig Wonen

Ellen Zomer en Paul Sonnenschein waren hier actief aanwezig. Zij hebben een samenwerking rond het thema: Wel-zijn kostendekkend.  In de plenaire lezing schetste Ellen voor een publiek van meer dan 500 managers en verzorgende medewerkers dat ondernemen op welzijn moet en ook kan.
Dat vraagt wel anders kijken naar de vraag van de klant, zeker nu de klant van straks een heel andere is dan van nu en het recente verleden. Beleving is een sleutelwoord. Organisaties moeten een goede beleving bieden. Doen ze dat dan zijn klanten bereid daarvoor te betalen. Daarmee kunnen organisaties meer doen dan alleen op basis van de ZZP-financiering mogelijk is. En via medewerkers, familie en vrijwilligers zorg je dan dat toekomstige klanten bij jou komen. Die boodschap kwam over!

Discussie

In de workshops met managers werd aan de hand van stellingen de discussie hierover gevoerd. Zo kwamen opvattingen, ervaringen, successen en hobbels voor het voetlicht. Stellingen als o.a.:
- Faciliteert de organisatie de medewerkers zich te ontwikkelen om welzijn breder in de organisatie neer te zetten?
- Is het mogelijk dat medewerkers in een 0-uren contract vanuit de organisatie zich aanbieden als professional met een specialiteit op het gebied van welzijn?
- Hoe maken we onderscheid tussen wat uit collectieve middelen wordt geleverd (AWBZ) en dat wat daar bovenop komt uit eigen middelen van de klant?
- Welke betekenis heeft uw organisatie voor uw klanten?
- Wat zijn onze waarden en overtuigingen als bedrijf?
- Kunnen medewerkers zowel binnen als buiten de organisatie gaan werken als een “ondernemer” onder de hoed van de organisatie?
- Het is 5 voor 12. De markt gaat welzijn zelf organiseren als de sector nog langer treuzelt met ondernemerschap.
- Is uw kijk op mantelzorg anders ingericht door alle veranderingen in de markt?
- Vrijwilligers zijn de smeerolie van uw organisatie ook in welzijn. Krijgen vrijwilligers een zinvolle en verrijkende rol hierin, dus ook persoonlijke ontwikkeling en scholing?
- Mag je commercieel denken in het land van zorg en welzijn?
Deze en andere stellingen en de discussies hierover gaven het beeld dat er al wel hier en daar initiatieven aan de gang zijn. Soms zelfs al goed uitgewerkt. Maar het beeld over het geheel laat toch voorzichtigheid zien en weinig heldere visie hierop. Dat kwam ook naar voren in opmerkingen over het gebrek aan prikkeling vanuit de organisatie en de moeite om medewerkers ondernemender te laten kijken.

Wilt u de hand-out van de lezing ontvangen? U kunt deze aanvragen via de link; https://platformwelzijnnieuwestijl.nl/contact