Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Eerste bijeenkomst, Platform Welzijn Nieuwe Stijl

26-03-2014

Eerste bijeenkomst, Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Op 25 maart 2014 was er een inspirerende ontmoeting met verschillende professionals vanuit de Zorg & Welzijn sector tijdens de eerste bijeenkomst van het Platform Welzijn Nieuwe Stijl. Professionals die te maken hebben met Welzijn Nieuwe Stijl en die tijdens deze ochtend mee wilden bewegen in hun werk binnen Welzijn Nieuwe Stijl. Geen theoretische benadering, maar een ervaringsgerichte en een doelgerichte invalshoek. Eigen bijdrage, een actieve rol, persoonlijke ervaringen en betrokkenheid werden aangesproken op deze ochtend.
Het doel van het Platform Welzijn Nieuwe Stijl is het onderlinge netwerken te bevorderen, het uitwisselen van ervaring, kennis en ideeën rondom Welzijn Nieuwe Stijl, met veel ruimte en tijd voor idee├źn en onderlinge discussies.

Ins-en-Outs

Resultaat een ochtend gevuld met ins-en outs- voor;

  • samenwerking van de professionals met het cement van onze samenleving, de vrijwilligers en mantelzorgers,
  • kostendekkend werken met verschillende abonnementsvormen, voor ieder wat wils, in dagbesteding, tegelijkertijd structurering van verschillende dagactiviteitencentra,
  • verschillende locaties werk- en activiteitencentra waar dagbesteding aanbod aansluit bij de vraag van de cliënten en waar zij inspelen op de veranderingen met betrekking tot de WMO,
  • verschillende gemeenten, hierin verschillende locaties die (gaan) veranderen in Huizen van de Buurt , in spelen op de ontwikkelingen van de markt en inzetten op; van 3 eenheden naar een 3 eenheid

Kortom; aan de slag en in dialoog met elkaar!