Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

3e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

31-03-2015

3e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Donderdag 26 maart 2015 de 3e keer dat er weer een Platform Welzijn Nieuwe Stijl werd georganiseerd. Dit keer in Amersfoort. Gastvrouw Accolade Zorggroep.

Buitengewoon Zorgzaam Accolade Zorggroep

Heel speciaal was de ruimte waarin dit platform werd gehouden, direct tegenover de plaats waar een prachtig project uit de grond rijst namelijk Buitengewoon Zorgzaam. Een speciaal project waar 2 zorgorganisatie (waaronder Accolade Zorggroep) een kerk en een kindercentrum een plek krijgen in Amersfoort Vathorst waarin leven, groeien en ontmoeten centraal staan. Een omgeving waar mensen samen leven, samen werken en elkaar ontmoeten, waardoor gebruik maken van elkaars kwaliteiten en ruimten mogelijk wordt. Samenwerken en kennis delen is dus van groot belang en essentieel binnen dit project.

Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang zijn doelen van het project Buitengewoon Zorgzaam waarbij de centrale ruimte met restaurant, een bruisend hart in de wijk is en waarbij ontmoeten en interactie met de wijk belangrijk zijn.

Ontmoeten en interactie op het Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Net als de onderwerpen van dit platform. Waarbij 66 professionals vanuit de Zorg & Welzijn sector uit heel Nederland met elkaar in gesprek gingen. Het was een inspirerende ontmoeting waarbij professionals konden netwerken, ervaringen uitwisselden, kennis en ideeën rondom Welzijn Nieuwe Stijl deelden, met veel ruimte en tijd voor persoonlijke ervaringen, ideeën en onderlinge discussies.

Wil je ook een keer een Platform Welzijn Nieuwe Stijl bij wonen? Dat kan. Aanmelden kan via de website www.platformwelzijnnieuwestijl.nl en het aanmeldingsformulier.

Tot donderdag 17 november 2015?