Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Welzijn Nieuwe Stijl, wordt steeds meer toegepast!

Wilt u ook meer weten over alle in- en outs van Welzijn Nieuwe Stijl en het Platform Welzijn Nieuwe Stijl lees hier meer over oplossingen, nieuwe ideëen en inzichten.

 

Vrijwilligers van de Toekomst

Vrijwilligers van de Toekomst

15-11-2019 | Vrijwilligers van de Toekomst

Lees verder

Techniek zoekt thuis

Techniek zoekt thuis

02-04-2019 | Maak het verschil digitaal en met technologie.

Lees verder

Wat eten we vandaag?

11-10-2018 | Lekker eten, dat wil je toch elke dag.

Lees verder

Samenwerken vanuit kernwaarden

29-03-2018 | Thema van het Platform Welzijn Nieuwe Stijl van 8 maart 2018 is Samenwerken vanuit kernwaarden. Samen Nederland een stukje beter maken. Waar een wil is, is een WIJ.

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl Eigenaarschap

Platform Welzijn Nieuwe Stijl Eigenaarschap

15-06-2017 | Mensen eigenaar te laten zijn en met eigen kracht initiatieven laten ondernemen, samen met hun netwerk om zelf zaken op te lossen. Eigenaarschap, de burger als copiloot aan het stuur, eigenaar van de beslissing, in de hoofdrol, met handvatten zo n...

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Veranderen

07-02-2017 | Durf te veranderen en durf bewust een andere koers te varen. Focus bij die verandering op co-creatie en samenwerking en krijg nieuwe inzichten, die leiden tot verandering.Hoe? Kom ook op dinsdag 7 februari 2017 naar het Platform Welzijn Nieuwe Sti...

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Kennis & Weten

Platform Welzijn Nieuwe Stijl versus Kennis & Weten

07-02-2017 | Platform Welzijn Nieuwe Stijl begint naast kennis over het sociaal domein verrassend vaak ook over het vinden, binden & behouden van netwerk contacten. Hoe doe je dat? 

Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

17-11-2016 | Kennis delen, onderling netwerken, nieuwe contacten leggen met vakgenoten en ervaringsdeskundigen.

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 22 maart 2016

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 22 maart 2016

31-03-2016 | Eigenaarschap een actueel onderwerp tijdens het 6e Platform Welzijn Nieuwe Stijl van 22 maart 2016.

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 17 november 2015

Platform Welzijn Nieuwe Stijl 17 november 2015

08-10-2015 | Is een participatiesamenleving wel mogelijk, als organisaties nog steeds verticaal georganiseerd zijn? Is kanteling dan mogelijk? Wordt er in de bovenste lagen van organisaties vooral veel gepraat over dit onderwerp 'kanteling' en is dit in de pr...

Lees verder

3e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

3e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

31-03-2015 | Donderdag 26 maart 2015, 3e Platform Welzijn Nieuwe Stijl, gastvrouw Accolade Zorggroep. Onderwerpen die ingaan op de actuele situatie in de Zorg & Welzijn sector. Een platform voor en door professionals werkzaam in de Zorg & Welzijn sector.

Lees verder

2e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

2e Bijeenkomst Platform Welzijn Nieuwe Stijl

26-10-2014 | Platform Welzijn Nieuwe Stijl, het podium voor en door professionals werkzaam in de Zorg en Welzijn sector. Netwerken, bij elkaar in de keuken kijken, in gesprek, met elkaar en ruimte voor persoonlijke ervaringen.

Lees verder

Eerste bijeenkomst, Platform Welzijn Nieuwe Stijl

Eerste bijeenkomst, Platform Welzijn Nieuwe Stijl

26-03-2014 | Eerste bijeenkomst voor het Platform Welzijn Nieuwe Stijl waarin professionals vanuit Zorg & Welzijn de ruimte krijgen om bij elkaar in de keuken te kijken

Lees verder

Platform Welzijn Nieuwe Stijl

19-02-2014 | Juist nú is het tijd dat de medewerkers welzijn en sociaal cultureel werkers, laten zien dat zij kunnen werken en samenwerken in het sociale domein.

Lees verder

Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?

Welzijn Nieuwe Stijl, hoe gaat jouw organisatie hiermee om?

18-10-2012 | Het welzijnswerk in Nederland is bezig met de omschakeling van aanbod- naar vraaggericht werken. Dat is niet gemakkelijk. Het vereist dat je inzicht krijgt in en je bewust wordt van de wensen van de klant, de burger. Het gaat om vragen als: wat ka...

Lees verder

Welzijn kostendekkend

30-09-2012 | Dat vraagt wel anders kijken naar de vraag van de klant, zeker nu de klant van straks een heel andere is dan van nu en het recente verleden. Beleving is een sleutelwoord. Organisaties moeten een goede beleving bieden. Doen ze dat dan zijn klanten...

Lees verder

Welzijnsdebat

Welzijnsdebat

14-08-2012 | Nieuw lokaal samenspel tussen gemeenten, instellingen, vrijwilligers, burgers en de nieuwe sociaal werker als krachtige verbinder" De welzijnssector staat onder grote druk, de overheid bezuinigt sterk en de doorvoering van de transities is onz...

Lees verder

Congres Kleinschalig Wonen voor Ouderen

Congres Kleinschalig Wonen voor Ouderen

29-06-2012 | Reed Business Event op donderdag 27 september 2012 in de Reehorst in Ede Kleinschalig Wonen voor Ouderen Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden onmisbare onderdelen van de zorg. Alleen met een goed samenspel tussen formele en informele zorgv...

Lees verder

Welzijn, "Out of the bekende box"!

28-02-2012 | Welzijn; Andere manier van werken, andere aanpak, "out of the bekende box"!

Lees verder

Vrouwelijke interim-manager in opkomst

08-08-2011 | Redenen die volgens respondenten goede interims maken van vrouwen zijn hun flexibiliteit, het feit dat ze meerdere taken tegelijkertijd aankunnen (multi-tasking) en hun aanpassingsvermogen.

Lees verder