Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die Platform Welzijn Nieuwe Stijl aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. Platform Welzijn Nieuwe Stijl kan dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit  uit het gebruik van de informatie op deze website of van informatie die door derden via deze website bereikbaar is.

Het is niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie, beeldmateriaal, foto's en nieuwsberichten die op  www.platformwelzijnnieuwestijl.nl beschikbaar is openbaar te maken of te verveelvoudigen of op enigerlei wijze te verspreiden zonder de schriftelijke toestemming van Platform Welzijn Nieuwe Stijl.
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u de algemene voorwaarden opvragen via info@platformwelzijnnieuwestijl.nl