Platform Welzijn Nieuwe Stijl Sitemap Contact Volg mij op twitter Volg mij op LinkedIn

Welzijn Nieuwe Stijl begint hier

Welzijn Nieuwe Stijl zet een nieuwe koers in en stelt andere eisen aan de professionele kwaliteit van organisaties en professionals in de Zorg & Welzijn sector. Er wordt een ondernemende en klantgerichte werkwijze gevraagd. Concurrerend maar tegelijkertijd ook samenwerkend met andere organisaties.

Maar hoe doe je dat?

Ondernemender gaan werken, betekent nieuwe mogelijkheden aanboren om de eigen markt te vergroten. Deze manier van werken betekent een cultuuromslag, waarbij het perspectief wisselt van aanbodgericht naar vraaggericht werken. De vraag van de klant, uw cliënt staat in deze dienstverlening altijd voorop.

Wat doet ’t

Platform Welzijn Nieuwe Stijl ‘zoomt in’ op ’t heft in eigen hand nemen, zodat professionals meer en meer gaan werken vanuit eigen kracht, inzetten op eigen regie voor burgers vanuit een gelijkwaardige relatie. Juist dit anders organiseren vanuit partnerschap, maar ook de resultaten daarvan meten en dit in geld uit drukken, is essentieel en nieuw. Daarbij hoort expertise delen, onderscheiden vanuit deskundigheid en specialisme, het financiële plaatje op orde hebben en ondernemerschap tonen.

Anders

Op het Platform Welzijn Nieuwe Stijl krijgen professionals een podium. Zodat zij contacten kunnen leggen, kunnen netwerken en bij elkaar ’in-de-keuken-kunnen- kijken’. Om zo een bredere visie te krijgen op dienstverlening aan de burger, cliënt, klant, bewoner zowel in- als extern. Ook de rol en inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, buurt, gemeenten en zorgverlening komen hier aan de orde.

Kortom; fundamenteel anders denken, kijken, durven maar bovenal anders doen!

 

Website: TemplateFabriek